PLIKI DO POBRANIA

Katalog produktów Bimerg

Katalog rur precyzyjnych

Zgoda na otrzymywanie faktur VAT w postaci elektronicznej

Ogólne warunki sprzedaży produktów, towarów i usług Bimerg Sp. z o.o.

Załącznik nr 1 do OWS. Formularz zamówienia

Załącznik nr 2 do OWS. Potwierdzenie przyjęcia zmówienia

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok 2020

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok 2021

Oświadczenie o posiadaniu statusu dużego przedsiębiorcy

Opis Projektu: Centrum Badawczo - Rozwojowe Bimerg

Formularz reklamacyjny

Deklaracje właściwości użytkowych

Deklaracja Zgodności PFOA

Deklaracje zgodności: słupek ogrodzeniowy

ISO 9001:2015

Certyfikat CPR 305/2011

Polityka Jakości

Formularz reklamacyjny online​

    Zgłaszający

    Reklamowany towar

    Data dostarczenia towaru:


    Załączniki